Menu
情感

世間無非過雲樓,何事值得你犯愁?

世間無非過雲樓,何事值得你犯愁?

榮辱得失算什麼,此生只向花低頭。

認真做點事,吃好每頓飯。

有空多睡覺,無聊少扯淡。

既然難尋世間路, 何妨獨往心中駐。

捨身紅塵深巷裡,坐對青草更青處。

此生太短暫,安閒有幾許?

熬到下班後,臥聽黃昏雨。

特想有個小院,種上一架吊瓜。

貓兒一旁做夢,我坐下面喝茶。

時坐花間林下,卻也上班掙錢。

眼前紅塵萬丈,心中一尺丘山。

籬上開著閑花, 小院種上青菜。

吃酒做夢看書,圖個自由自在。

天下本來無事,糾結只在人心。

以為有分有別,其實無古無今。

撫松以觀瀑,臨淵且聽泉。

世間了俗務,心中司清玄。

常在江湖行,心氣總難平。

且坐江山側,弄簫到天明。

週末你若有閑,就去荷塘看看。

花兒快開完了,不要等到明年。

空山牧馬,破屋讀詩。

常飲美酒,偶爾花癡。

隨物賦形,渾然忘機。

自得其樂,不願人知。

垂釣江湖側,放馬水雲間。

獨處多清淨,何必到人前。